Velomaršruts Ērgļi - Viesakas - Jumurda - Ērgļi

Maršruta garums 46 km, ceļu segums - 6 km asfalts, 40 km grantētie un zemes ceļi.
Apraksti ir izkārtoti virzienā Ērgļi - Palšu purvs - Viesakas - Jumurda - Ērgļi.

 Ērgļu vidusskola ar stadionu, sporta halli, basketbola laukumu (ziemā - hokeja laukums) un skeitparku
 Ērgļu arodvidusskola
 Z/s Dāvelnītis, tālrunis 26533140 (vērojams liellopu ganāmpulks)
 Palšu purvs
 Linezers
 Cirstu muiža
 Jumurdas pils un parks
 Jumurdas ezers
 Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi
 Pulgošņa ezers
 "Podnieka nams
 R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .