Velomaršruts Ērgļi - Viesakas - Jumurda - Ērgļi

Maršruta garums 46 km, ceļu segums - 6 km asfalts, 40 km grantētie un zemes ceļi.
Apraksti ir izkārtoti virzienā Ērgļi - Palšu purvs - Viesakas - Jumurda - Ērgļi.

 Ērgļu vidusskola ar stadionu, sporta halli, basketbola laukumu (ziemā - hokeja laukums) un skeitparku
 Ērgļu arodvidusskola
 Z/s Dāvelnītis, tālrunis 26533140 (vērojams liellopu ganāmpulks)
 Palšu purvs
 Linezers
 Cirstu muiža
 Jumurdas pils un parks
 Jumurdas ezers
 Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi
 Pulgošņa ezers
 "Podnieka nams
 R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"


 .